Politika zasebnosti

1. Naše vrednote in vodila glede varovanja osebnih podatkov

Upravljavec EGGOGLOW d.o.o., Ob železnici 23, 2250 Ptuj (v nadaljevanju »upravljavec«), ki upravlja spletno trgovino www.eggo.si (Splošni pogoji uporabe spletne strani so na voljo na tej povezavi), se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Spoštujemo vašo zasebnost in tako ves čas skrbimo za varstvo vaših osebnih podatkov ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pošteno, pregledno in zakonito. V tej Politiki zasebnosti vam predstavljamo, katere osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave in tudi kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov.

Z ustreznimi ukrepi za varnost podatkov skrbimo, da do vaših osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo, nenamerno uničenje in podobno, in sicer ves čas obdelave osebnih podatkov. Vsi podatki bodo varovani skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke vselej zbiramo in obdelujemo v skladu z zakonodajo. Vsi zbrani podatki so obravnavani kot zaupni in jih ne prodajamo tretjim osebam. Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam in ne bodo uporabljeni za druge namene kot tiste, za katere so bili zbrani.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

2. Upravljavec osebnih podatkov in skupni upravljavci

Upravljavec osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo v skladu s to Politiko zasebnosti, je EGGOGLOW d.o.o., Ob železnici 23, 2250 Ptuj, Slovenija, E-naslov: hi@eggoglow.com, telefon: 031 888 573.

Skupni upravljavci

Pri določenih vidikih obdelave mi in upravljavci platform določenih družbenih omrežij delujemo kot skupni upravljavci, torej kot skupno odgovorni v smislu člena 26 Splošne uredbe o varstvu podatkov (»GDPR«). Naše podjetje, EGGOGLOW d.o.o., namreč upravlja z naslednjimi stranmi na družbenih omrežjih:

-Facebook:[https://www.facebook.com/eggoglow]

-Instagram:[https://www.instagram.com/eggoglow/]

-Tiktok:[https://www.tiktok.com/@eggoglow?lang=en]

Zato smo EGGOGLOW d.o.o. skupni upravljavec z Meta Platforms, Inc. (kot upravljavcem platforme družbenega omrežja Facebook, Instagram in Twitter) in z ByteDance Ltd. (kot upravljavcem platforme družbenega omrežja TikTok). Pogoji sodelovanja oziroma dogovora med EGGOGLOW d.o.o. in posameznim skupnim upravljavcem (upravljavcem posamezne platforme družbenega omrežja) so dostopni na naslednjih povezavah:

Facebook: https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Twitter: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#privacy-eea

Pri metodah spletnega sledenja, ki jih uporabljajo upravljavci platform družbenih omrežij, upravljavci platform in mi delujemo kot skupni upravljavci. Spletno sledenje lahko pri tem poteka neodvisno od tega, ali ste prijavljeni ali registrirani na posamezni platformi družbenega omrežja.

Pravna podlaga za metode spletnega sledenja je vaša osebna privolitev.

Nadaljnje informacije o prejemnikih oz. kategorijah prejemnikov in o rokih hrambe oz. merilih za določitev roka hrambe vaših osebnih podatkov, ki se zbirajo s strani upravljavcev platform družbenih omrežij, lahko najdete v politikah zasebnosti posameznih upravljavcev platform družbenih omrežij (specificiranih v nadaljevanju). Na te ne moremo vplivati. V politikah zasebnosti posameznih upravljavcev platform družbenih omrežij lahko najdete tudi možnosti v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic do onemogočenja metod spletnega sledenja. Kontaktirate lahko tudi upravljavce platform, in sicer s pomočjo kontaktnih podatkov, navedenih v sklopu pravnih informacij zadevnega upravljavca platforme.

V povezavi s statistikami, ki nam jih ponuja posamezen ponudnik platforme družbenega omrežja, lahko na te vplivamo in jih onemogočimo le pogojno. Pri tem izpostavljamo, da smo pozorni na to, da nam ponudnik platforme družbenega omrežja ne posreduje nobenih dodatnih opcijskih statistik.

Ni mogoče izključiti, da ponudnik platforme družbenega omrežja ne bi uporabljal vaših profilnih podatkov in podatkov o spletnem vedenju za analizo vaših navad, osebnih odnosov, preferenc itd. EGGOGLOW d.o.o. ne more vplivati na to, da ponudnik platforme družbenega omrežja obdeluje ali posreduje tretjim vaše podatke.

Odgovornost upravljavcev platform

Na upravljanje osebnih podatkov, ki ga izvajajo upravljavci platform družbenih omrežij (npr. upravljanje sledilcev in deljenih informacij) imamo le omejen vpliv. Na področjih, na katere imamo vpliv in na katerih lahko obdelujemo osebne podatke, si v okviru možnosti, ki jih imamo na voljo, prizadevamo, da bi upravljavec platforme družbenega omrežja osebne podatke ustrezno varoval. Na številnih področjih pa na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja upravljavec platforme družbenega omrežja, ne moremo vplivati in tudi ne vemo natančno, katere podatke ta obdeluje.

Upravljavec platforme upravlja celotno IT-infrastrukturo storitve, ima lastne določbe o varstvu osebnih podatkov, politiko zasebnosti in lastno uporabniško razmerje z vami (če ste registriran uporabnik storitve družbenega omrežja). Poleg tega je samo upravljavec platforme družbenega omrežja odgovoren za vsa vprašanja v zvezi s podatki vašega uporabniškega profila na družbenem omrežju, do katerega mi, EGGOGLOW d.o.o., nimamo dostopa.

Podrobnejše informacije o obdelavi podatkov, ki jo izvajajo ponudniki platform družbenih omrežij, in o nadaljnjih možnostih ugovora najdete v politikah zasebnosti posameznega ponudnika platform družbenih omrežij:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

- Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

- TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

Pri uporabi posamezne platforme družbenih omrežij vaše osebne podatke običajno obdeluje zadevni upravljavec platforme družbenih omrežij med drugim tudi na strežnikih v tretjih državah, zlasti v ZDA in Veliki Britaniji.

3. Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

a) Izpolnitev naročila kupca oziroma izvajanje kupoprodajne pogodbe s kupcem

Za namene izvedbe naročila oziroma izpolnjevanja kupoprodajne pogodbe (vključno z obveščanjem o statusu naročila in dostave, izvajanjem reklamacijskih postopkov v zvezi z zahtevki zaradi stvarnih napak ali iz garancije in podobno) EGGOGLOW d.o.o. v postopku oddaje naročila za izdelke iz spletne trgovine zbira in obdeluje vaše naslednje osebne podatke: ime in priimek, prebivališče, naslov za dostavo, telefonska številka, elektronska pošta, drugi podatki potrebni za izvedbo naročila (podatki o kreditni kartici – številka, banka,…), podatki o plačilnih navadah.

Navedene podatke zbiramo tudi za namen komunikacije z vami, kadar na nas naslovite komunikacijska sporočila ali vprašanja po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti ali preko uporabe drugih komunikacijskih kanalov (na primer preko digitalnih platform družbenih omrežij).

Pravna podlaga za obdelavo spredaj navedenih podatkov naštetih pod to točko a) je zakon oziroma GDPR ( upravljavec je s kupcem sklenil kupoprodajno pogodbo za nakup izdelkov iz spletne trgovine bodisi je upravljavec s potencialnim kupcem v poslovnem kontaktu za potrebe odgovora na vprašanje potencialnega kupca v zvezi z izdelki).

b) Pošiljanje e-novic oziroma izvajanje neposrednega trženja

Za namene izvedbe anket o izdelkih in pošiljanja e-novic, s katerimi vam pošiljamo novice z nasveti o naših izdelkih, novostih iz ponudbe, posebnih ponudbah oziroma akcijah, nagradnih igrah in podobno, ankete o izdelkih, informacije o anketah o zadovoljstvu strank ter druga marketinška sporočila oziroma za namene neposrednega trženja, EGGOGLOW d.o.o. zbira in obdeluje vaše naslednje osebne podatke: elektronska pošta, podatke za stik (ime in priimek, naslov in telefonska številka).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja e-novic oziroma za namene neposrednega trženja in analiza opisane v predhodnem odstavku je privolitev posameznika.

Kadar se prek vdelanih okvirjev na naših straneh družbenih omrežij prijavite na prejemanje naših e-novic oziroma trženjskih sporočil, se na podlagi vaše privolitve vrši analiza uporabniškega vedenja, ki zajema predvsem to, na katerih področjih posameznega spletišča, mobilne aplikacije oz. e-novic se zadržujete in katere povezave tam odpirate. Na ta način se ustvarjajo personalizirani uporabniški profili, ki se dodelijo vaši osebi in/ali e-naslovu, da lahko možno oglasno gradivo, zlasti v obliki e-novic, vključevanja oglasov na spletni strani in tiskanih oglasov ali SMS sporočil, bolje prilagodimo vašim osebnim interesom in da lahko izboljšamo spletno ponudbo.

Uporabnik ima kadarkoli možnost zahtevati prepoved uporabe zbranih podatkov za namene e-novic oziroma neposrednega trženja in preklicati njihovo uporabo. Prepoved oziroma preklic velja za vnaprej. Uporabnik se odjavi od e-novic tako, da se na spletni strani odjavi od prejemanja e-novic oziroma komercialnih sporočil (povezavo na odjavno stran najdete tu ali na dnu vsakih e-novic). Zahtevo lahko posameznik poda tudi na naslov upravljavca ali pisno na elektronski naslov upravljavca hi@eggoglow.com. Upravljavec bo v 15 dneh po prejemu zahteve ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh na obvestil uporabnika na njegov elektronski naslov. Po odjavi velja posameznikova privolitev v oblikovanje personaliziranega uporabniškega profila in v prejemanje e-novic, ki temeljijo na njej, kot preklicana. Vaše uporabniške podatke zbrišemo.

Pri prijavi na e-novice na strani posameznega družbenega omrežja ne moremo vplivati na to, da upravljavec družbenega omrežja izbriše vaše podatke. Zato glede možnosti izbrisa glejte politiko zasebnosti zadevnega upravljavca platforme družbenega omrežja.

c) Sodelovanje v nagradnih igrah

Prek naše spletne strani, naših e-novic ali naših strani na družbenih omrežjih lahko sodelujete v različnih nagradnih igrah. Če pri posamezni nagradni igri ni določeno drugače ali če nam niste dali podrobnejše izrecne privolitve, uporabljamo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v okviru sodelovanja v nagradni igri, izključno za izvedbo nagradne igre (npr. določanje zmagovalcev, obveščanje zmagovalcev, pošiljanje nagrade, razglasitev zmagovalcev). Če se na zadevnem družbenem omrežju pojavljate s pravim imenom ali če ste prepoznavni prek fotografij v svojem profilu, ne moremo preprečiti, da bi vas prepoznali drugi uporabniki.

Za namene sodelovanja v in izvedbe nagradnih iger EGGOGLOW d.o.o. zbira in obdeluje vaše naslednje osebne podatke: elektronska pošta, ime in priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka (samo v primeru dobljene nagrade).

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru nagradnih iger je privolitev posameznika. Če ste v okviru nagradne igre dali privolitev, imate možnost, da to privolitev kadarkoli in z učinkom za naprej prekličete. Zahtevo za preklic posameznik poda na naslov upravljavca ali pisno na elektronski naslov upravljavca hi@eggoglow.com.

d) Naša prisotnost in interakcija z uporabniki na družbenih omrežjih

Namen obdelave podatkov v okviru naših strani na družbenih omrežjih je neposredno trženje (torej promocija, korporativna komunikacija, seznanjanje kupcev s ponudbami, izdelki, akcijami, nagradnimi igrami, različnimi temami, novostmi v podjetju in podobno) ter interakcija z obiskovalci naših strani na družbenih omrežjih ter naše odzivanje na ustrezna povratna vprašanja, pohvale ali kritike posameznikov. Za te namene zbiramo vaše naslednje osebne podatke: elektronska pošta, ime in priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka (samo v primeru dobljene nagrade).

Vaše vsebine delimo na svoji strani, kadar je to funkcija platforme družbenega omrežja, in z vami komuniciramo prek platforme družbenega omrežja. Podatke, ki jih vnesete na naših straneh na družbenih omrežjih, kot so npr. komentarji, video posnetki, slike, všečki, javne novice itd., objavi platforma družbenega omrežja in jih nikoli ne uporabimo ali obdelamo za druge namene. Pridržujemo si pravico, da vaše nezakonite vsebine izbrišemo, kadar je to potrebno. To velja npr. za sporne in nezakonite objave, sovražne komentarje, opolzke komentarje (izrecno spolno obarvane vsebine) ali priloge (npr. slike ali videoposnetke), ki bi lahko kršili avtorske pravice, osebnostne pravice, kazensko zakonodajo ali etična načela podjetja EGGOGLOW d.o.o. ali druge predpise ali kodekse.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru družbenih omrežij je privolitev posameznika.

e) Spletni piškotki

Upravljavec EGGOGLOW d.o.o. obdeluje osebne podatke obiskovalcev spletne strani www.eggo.si prek spletnih piškotkov z namenom zagotavljanja varne ter izboljšane uporabniške izkušnje, nemotenega delovanja strani ter analize obiskov spletne strani.

Obvezni piškotki: so ključni za nemoteno delovanje spletne strani www.eggo.si. Brez obveznih piškotkov spletna stran in portali ne bi delovali na ustrezen način. Piškotki se dodelijo in nastavijo, ko obiskovalec opravi kakršnokoli interakcijo na spletni strani (klik, pomik po strani, izpolnitev obrazca…) in sledenje potrdi s klikom na gumb »V redu«.

Analitični piškotki: Google Analytics je storitev, ki jo zagotavlja Google LLC ali Google Ireland Limited, odvisno od lokacije s katere se dostopa na www.eggo.si z »Google«. Google uporablja zbrane podatke, da sledi in preizkuša uporabo eggo.si, da pripravi poročila ob aktivaciji in jih deli z drugimi Google storitvami. Z analitičnimi piškotki njimi upravljavec z ustreznimi orodji analizira obiskanost in zagotavlja varnost spletne strani z namenom izboljšanja nakupovalne izkušnje. Analiza obiska naših spletnih strani temelji na obdelavi anonimiziranih podatkov. Zbirajo se tudi IP naslovi, zato je vsakemu uporabniku ob začetku obiska na spletni strani dodeljen piškotek, ki identificira in spremlja nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko www.eggo.si med drugim shrani tudi druge piškotke, kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku), ocene artiklov ter piškotke sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta). Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Piškotki za personalizirano oglaševanje in sledenje: z njimi upravljavec izboljšuje uporabniško izkušnjo, saj z digitalnim sledenjem na podlagi vaših nakupovalnih navad prikazujemo najbolj relevantno ponudbo in izdelke tudi na družbenih omrežjih in preostalih straneh. Obiskovalec sprejme piškotke s klikom na del »V redu« v pojavnem oknu.

4. Uporabniki osebnih podatkov

Poleg upravljavca vaše osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi naslednje osebe:

- družbe, ki za upravljalca opravljajo logistične in poštne storitve oziroma storitve dostave izdelkov, ki so na voljo za prodajo v spletni trgovini www.eggo.si;

- družbe, ki upravljavcu nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev;

- družbe, ki jih upravljavec angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot na primer računovodske storitve, tiskarne, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, pošiljanje e-novic, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov ali nagradnih iger, sponzorji nagradnih iger in podobno;

- pristojni davčni organi, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za zdravstveno zavarovanje ipd., kadar je to zahtevano skladno s predpisi.

Vaše vsebine, ki jih posredujete preko platform posameznega družbenega omrežja, delimo na svoji strani, kadar je to funkcija platforme družbenega omrežja, in ko komuniciramo prek platforme družbenega omrežja. Na ta način se z vsebinami seznani nedoločen krog tretjih oseb. Upoštevajte, da je pri nekaterih straneh na družbenih omrežjih morda udeležba možna tudi neposredno na javno dostopnih spletnih straneh (npr. na elektronski oglasni deski ali prek komentarjev) in da lahko za vašo udeležbo izvedo tudi drugi uporabniki prek vaše interakcije z nami. Poleg tega je tretjim osebam v takšnih primerih omogočeno, da se seznanijo z vašimi osebnimi podatki, vključno z identiteto prejemnika nagrade na zadevnih družbenih omrežjih. Če se na zadevnem družbenem omrežju pojavljate s pravim imenom ali če ste prepoznavni prek fotografij v svojem profilu, ne moremo preprečiti, da bi vas prepoznali drugi uporabniki.

Če nam prek platforme družbenega omrežja postavite vprašanje, vas glede na potrebni odgovor napotimo na druge, varnejše poti komunikacije, ki zagotavljajo zaupnost. Vedno imate možnost, da nam zaupna vprašanja pošljete na naš e-naslov hi@eggoglow.com.

5. Posredovanje podatkov v tretje države

Upravljavec EGGOGLOW d.o.o. ne posreduje vaših osebnih podatkov v tretje države (t.j. države izven EU) ali mednarodnim organizacijam.

Vaša uporaba posamezne platforme družbenega omrežja lahko povzroči, da upravljavec platforme vaše podatke obdeluje v tretji državi (s sedežem zunaj Evropske Unije in Evropskega gospodarskega prostora). Za več informacij o obdelavi vaših podatkov v tretji državi, na katero EGGOGLOW d.o.o. nima vpliva, glejte izjave o varstvu podatkov upravljavcev platforme posameznega družbenega omrežja, navedene v razdelku 2.

6. Roki hrambe osebnih podatkov

Roki hrambe vaših osebnih podatkov se razlikujejo glede na namene, za katere zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke. Obdobja hrambe so kot sledi:

- Osebni podatki zbrani za namen izpolnitve naročila oziroma izvajanje pogodbe: Podatki se hranijo do izteka prekluzivnih oziroma zastaralnih rokov za uveljavljanje zahtevkov iz sklenjenih pogodb, kar načeloma znaša še 5 (let) od zapadlosti zahtevkov. V primeru izvedbe plačil se podatki se hranijo še 5 (pet) let po tem, ko bi bilo potrebno plačati ustrezen davek oziroma dajatve oziroma v primeru uvedbe davčnega postopka 10 (deset) let od pričetka teka zastaralne dobe skladno z ZDavP-2. Vsi računi se hranijo 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo.

- Osebni podatki zbrani za namene e-novic oziroma neposrednega trženja: obdobje hrambe je »do preklica« privolitve, ki jo lahko posameznik poda kadarkoli. Po šestih mesecih bomo vaše podatke izbrisali iz ustreznih razdelilnikov e-pošte. Pri prijavi na e-novice na strani družbenega omrežja ne moremo vplivati na to, da upravljavec platforme družbenega omrežja izbriše vaše podatke. Zato pri tem glede roka hrambe preverite politiko zasebnosti zadevnega upravljavca platforme družbenega omrežja.

- Osebni podatki zbrani za namene naše prisotnosti in interakcije z uporabniki na družbenih omrežjih: Vse vaše javne objave na naših straneh na družbenih omrežjih ostanejo časovno neomejeno objavljene na časovnici, razen če jih izbrišemo zaradi posodobitve prvotne teme, nezakonitosti objave ali kršitve naših smernic ali če objavo izbrišete vi sami. Vse osebne podatke, ki nam jih ob vprašanju (spodbudi, pohvali ali kritiki) posredujete po varnem kanalu, najpozneje v 90 dneh po tem, ko vam dokončno odgovorimo, izbrišemo oz. anonimiziramo.

- Osebni podatki zbrani za namene nagradnih iger: Po koncu nagradne igre in objavi zmagovalcev osebne podatke udeležencev izbrišemo v dveh mesecih po podelitvi nagrade. Podatke dobitnikov nagrad, ki presegajo vrednost 42 EUR, hranimo deset (10) let v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Pri udeležbi v nagradni igri na strani družbenega omrežja (npr. prek objave ali komentarja) ne moremo vplivati na to, da upravljavec platforme izbriše vaše podatke. Zato pri tem glede roka hrambe preverite politiko zasebnosti zadevnega upravljavca platforme družbenega omrežja.

7. Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja naslednje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki: pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (t.i. pravica do pozabe), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Pravice so lahko omejene skladno z 23. členom GDPR.

Posameznik lahko svoje pravice opredeljene pod to točko 7. uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov EGGOGLOW d.o.o., Ob železnici 23, 2250 Ptuj, Slovenija, ali na hi@eggoglow.com. Upravljavec pred ugoditvijo zahtevi preveri identiteto posameznika, ki uveljavlja svoje pravice po predpisih o varstvu osebnih podatkov, in sicer iz razloga varnosti in da se prepreči nepooblaščeno razkritje ali zloraba osebnih podatkov.

a) pravica do dostopa do podatkov

Pravico imate zahtevati, da vam potrdimo, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in če se obdelujejo, lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in naslednje informacije: namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki o vas razkriti ali se jim še razkrivajo; predvideno trajanje hrambe osebnih podatkov o vas, ali če konkretnih podatkov o tem ni mogoče pridobiti, merila za določitev obdobja hrambe; obstoj pravice, da zahtevate popravek ali izbris osebnih podatkov o vas, obstoj pravice do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov in obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; vse razpoložljive informacije o poreklu podatkov, če se osebni podatki ne pridobivajo pri zadevnem posamezniku; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz prvega in četrtega odstavka 22. člena GDPR ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za zadevnega posameznika.

b) Pravica do popravka

Pravico imate od nas zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo vaše zadevne netočne osebne podatke. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve vaših nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravica do izbrisa (»pravica pozabe«)

Pravico imate od nas zahtevati, da vaše zadevne osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

- osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili pridobljeni ali kako drugače obdelani;

- če prekličete vaše soglasje oziroma privolitev, na podlagi katerih temelji obdelava vaših osebnih podatkov na podlagi privolitve in ni druge pravne podlage za obdelavo;

- če v skladu s prvim odstavkom 21. člena GDPR ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti interesi, ali če ugovarjate obdelavi skladno z drugim odstavkom 21. člena GDPR;

- osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

- izbris osebnih podatkov je nujen za izpolnjevanje pravne obveznosti;

- osebni podatki so bili pridobljeni v povezavi s ponujenimi storitvami informacijskih družb skladno s prvim odstavkom 8. člena GDPR.

d) Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate od nas zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih pogojev:

- oporekate točnosti osebnih podatkov;

- obdelava je nezakonita in vi nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

- upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, zadevni posameznik pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali

- ste vložili ugovor proti obdelavi skladno s prvim odstavkom 21. člena GDPR, dokler se ne preveri, ali zakoniti interesi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate prejeti vaše zadevne osebne podatke, ki jih obdelujemo, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali, kadar temelji obdelava vaših osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve in izvajamo obdelavo z avtomatiziranimi sredstvi.

Pri izvajanju pravice do prenosljivosti podatkov imate pravico, da se osebni podatki prenesejo neposredno od nas k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

f) Pravica do ugovora

Pod pogoji iz 21. člena GDPR je mogoče obdelavi podatkov ugovarjati iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. Ta pravica se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo za namene neposrednega trženja (vključno z oblikovanjem profilov).

g) Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Vedno imate možnost, da v primeru, da menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu s predpisi, vložite pritožbo na pristojen nadzorni organ:

Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si; telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si

ali na odgovorno osebo podjetja EGGOGLOW d.o.o. na elektronski naslov: hi@eggoglow.com.

8. Kontaktna oseba

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, s katerimi upravljamo, ali za uveljavljanje pravic v zvezi vašimi osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi ali za kakršna koli vprašanja glede naših strani na družbenih omrežjih, se lahko obrnete na nas na spodnji naslov:

EGGOGLOW d.o.o.

Ob železnici 23

2250 Ptuj

Slovenija

Oziroma na e-naslov hi@eggoglow.com.

9. Spremembe politike zasebnosti:

Politiko zasebnosti lahko kadarkoli spremenimo. Zato opozarjamo, da bo ob obisku naše spletne strani po uveljavitvi spremembe Politike zasebnosti veljala spremenjena Politika zasebnosti, zato svetujemo, da občasno preverite njeno vsebino. Za vse spremembe, za katere je v skladu z veljavno zakonodajo potrebna vaša privolitev, vas bomo zanjo zaprosili v predpisni obliki in na predpisan način.

Ta Politika zasebnosti velja od 15.1.2022.